Kayıtlar

HTML <!DOCTYPE> Bildirimi

<!DOCTYPE> bildirimi/deklerasyonu her HTML sayfasının başında olması gereken bir HTML elemanıdır.
Tek başına herhangi bir işlevi yoktur. Sadece tasaryıcılara içinde ilgili HTML dökümanının hangi standartlara göre işleneceğini bildirir. Tarayıcının sayfayı doğru yorumlaması için bu elemanın en başta <html> etiketinden önce yazılmış olması şarttır.
HTML <!DOCTYPE> Tagı Kullanım Örneği

<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
      <title>Sayfa Başlığı</title>
   </head>

<body>
            Sayfa içeriği
</body>

</html>

Sayfa formatına göre <!DOCTYPE> bildirim biçimleri de değişmektedir..

HTML5
 <!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset
<!DOC…

HTML <html> Etiketi

<html> etiketi, sayfanın bir HTML sayfası olduğunu belirtmek için kullanılır.
<html> şeklinde açılır ve </html> şeklinde kapanır.
Sayfadaki tüm HTML ve Javascript kodları bu iki etiket arasına yazılır.

HTML <html> Tagı Kullanım Örneği

<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
      <title>Sayfa Başlığı</title>
   </head>

<body>
            Sayfa içeriği
</body>

</html>
HTML <html> Tagı Tarayıcı Desteği
Google Chrome Desteği : Var
Mozilla Firefox Desteği : Var
Internet Explorer Desteği : Var
Safari Desteği : Var
Opera Desteği : Var

HTML Yorum Etiketi

Aynı programlama dillerinde olduğu gibi HTML dilinde de sayfada görünmesini istemediğiniz eleman, yazı vs. içeriği gizlemek için yorum etiketinden yararlanılır.

Sayfadaki bir elemanı yorum haline getirmek için ilgili eleman ya da yazının başına <!-- yazılarak yorum etiketi açılır. Elemanın bittiği yere -->  yazılarak etiket kapanır.


HTML <!--  --> Tagı Kullanım Örnekleri

<!-- Gizlenen metin -->

<!-- <p>Gizlenen paragraf elemanı </p> -->

İlle de tek satırda kullanılması gerekmez.

 <!-- 
 <p>Gizlenen 1. paragraf elemanı </p>
 <p>Gizlenen 2. paragraf elemanı </p>
-->
Tarayıcı bu elemanları sayfanın ziyaretçilerine göstermeyecektir. Ama kullanıcı fare ile sağ tıklayıp sayfa kaynağını göster seçeneğini seçerse açılan kodlarda yorum haline getirerek gizlediğiniz HTML elemanları da görünür. Bu yüzden kullanıcıların görmesini istemediğiniz şeyleri bu etiket ile gizlemeye kalkmayın.HTML <!--  --> Tagı Tarayıcı Desteği
Google Chr…

JSON Nesne Ayırıcı

Kodlar
<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

    <style>

        .objeTablo th, .objeTablo tr, .objeTablo td

        {

            padding: 5px;

            border: solid 1px #f00;

            color: #717171;

            text-align: center;

        }

    </style>
  <label>Listelenecek Objeyi Gir</label><br/> <input type="text" name="obje" /><br/><input type="button" value="Obje Göster" onclick="objGoster()" /><br/>
  <textarea col="50" rows="20" name="jsonGir"></textarea>
    <table id="tabloIcerik" class="objeTablo" style="max-width: 800px; height: auto;

        border: solid 1px #f00;" cellspacing="0" cellpadding="0">

        <tr>

            <th>

                Nesne

            </th>

            <th>

                Nesne Değeri

            </th…

Textarea'yı Satır Satır Nasıl Okuturuz?

Javascript ile Textarea elemanının içeriğini satır satır okutup başka bir div elemanının içine yazdıralım.

<script>
function linkleriAc(){
var strlar=document.getElementById("lnklist").value.split("\n");
for (i=0;i<strlar.length;i++){
document.getElementById("sonuc").innerHTML+=strlar[i]+"<br/>";
}

}
</script>
<textarea id="lnklist" cols="80" rows="10">
</textarea><br/>
<input type="button" onclick="linkleriAc();" value="Satırları Oku" />
<div id="sonuc">
</div>

 Kodların çalışan hali

Javascript ile veriyi bir alt satıra nasıl yazdırabiliriz?

Javascript ile veriyi bir alt satıra nasıl yazdırabiliriz? HTML dilinde bir alt satıra geçmek için
ya da
şeklinde yazılan etiketi kullanırız. Javascirpt ile bir yere sonuç yazdırırken de yazdırdacağımız çıktı içine bu tag'i ekleyerek çıktı verilerimizi bir alt satıra yazdırabiliriz. Örnek senaryomuzda  biri mavi diğeri yeşil iki adet div bulunmakta. Mavi kutudaki "İçerik Metni" yazısını yeşil kutudaki "İşlemin Sonucu" metninin altına yazdırmak istiyoruz. Bunun için yazdir isminde bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyon butona basıldığında çalışacak ve mavi kutudaki metni alıp yeşil kutudakinin altına ekleyecek. Önce veri isminde bir değişken tanımlayalım ve içine mavi kutudaki içeriği aktaralım.

 var veri=document.getElementById("maviKutu").innerHTML; Sonra yeşil kutuyu yakalayalım ve veri değişkenindeki değeleri bukutunun içine yazdıralım. document.getElementById("yesilKutu").innerHTML+=""+veri;

 Gördüğünüz gibi sadece &qu…

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Resim